1. Daisytown, Johnstown, Pennsylvania, November 2012

     
  1. williamdeshazer likes this
  2. jaredsoares posted this