1. Snow day in Johnstown, Pennsylvania, November 2012

     
  1. adventuresofasofa likes this
  2. jaredsoares posted this